GreekEnglish

Νομοθεσία

PDF
Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α´ 193).

 

PDF
Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες δομές - Νόμος 4547

 

PDF
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) - Νόμος 4412/2016

 

PDF
ΕΚ 910/2014

 

PDF
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4455 - ΦΕΚ 22/A/23-02-2017.

 

PDF
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386/11-05-2016).

 

PDF
Παράρτημα ΑΣΕΠ: Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης 22/01/2016.

 

PDF
Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής. (ΦΕΚ 2123/Β/01-08-2014).

 

PDF
Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής. (ΦΕΚ 1263/Β/16-05-2014).

 

PDF
Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (Α΄ 143). (ΦΕΚ 3133/Β/10-12-2013).

 

PDF
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ Α 193/17-09-2013).

 

PDF
Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων. (ΦΕΚ 1447/Β/14-06-2013).

 

PDF
Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος. ΦΕΚ 1230/Β/21-05-2013.

 

PDF
Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Ξηράς. ΦΕΚ 1225/Β/20-05-2013.

 

PDF
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών − καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος». ΦΕΚ 1110/A/09-05-2013.

 

PDF
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013).

 

PDF
Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις». Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.14553

 

PDF
Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων. Νόμος 644/17-01-2013 (ΦΕΚ171/31-01-2013)

 

PDF
Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας. Aθήνα 29-01-2013. Aρ. πρωτ: 2456/246

 

PDF
Νόμος 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-1-2013)

 

PDF
ΥΑ 29331/1135/27-12-2012 με τίτλο «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας»

 

PDF
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ (03-12-2012).

 

PDF
Επείγουσες Ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ 229/19-11-2012).

 

PDF
Προϋποθέσεις και όροι αδειοδότησης των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΦΕΚ 3057/18-11-2012).

 

PDF
Νόμος Υπ’ Αριθ. 4093, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (ΦΕΚ 222/12-11-2012).

 

PDF
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Νέα Υγειονομική Διάταξη 26 Οκτωβρίου 2012.

 

PDF
Υποχρεωτική Υγειονομική Εκπαίδευση Επιχειρήσεων – Νέος Υγειονομικός Νόμος. Ενημερωτικό Σημείωμα για την νέα Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2718/8-10-2012) με ισχύ από 23 Οκτωβρίου 2012

 

PDF
Υπουργική Απόφαση με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της ΜΤΕ" ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 2884, 23 Οκτωβρίου 2012).

 

PDF
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 115 - ΦΕΚ 200/A/17-10-2012.

 

PDF
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 2718/08-10-2012).

 

PDF
Δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες (Μάρτιος 2012).

 

PDF
ΦΕΚ 2406/Β/31-10-2011 με τίτλο «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών»

 

PDF
Νόμος 4009 για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α- 195/06.09.2011).

 

PDF
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. NOΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3982- ΦΕΚ 143/A/17-06-2011.

 

PDF
Νόμος 3982 για την «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011).

 

PDF
Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτιση (ΕΣΔΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΦΕΚ 915/Β/20-05-2011).

 

PDF
Νόμος 3943 για την «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66Α-ΑΡΘΡ 46_31 Μαρτίου 2011).

 

PDF
Υπουργική Απόφαση για τις «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 472, 24 Μαρτίου 2011).

 

PDF
Νόμος 3879 για την «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163_21 Σεπτεμβρίου 2010).

 

PDF
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Νόμος 3850 (ΦΕΚ84/02-06-2010)

 

PDF
Τροποποίηση του Νόμου 3696 για την «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 71_19 Μαΐου 2010).

 

PDF
Νόμος 3848 για την «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α-71/19.05.2010).

 

PDF
Νόμος 3839 για το «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.» (ΦΕΚ Α-51/29.03.2010).

 

PDF
Διαδικασία ενημέρωσης των Λιμενικών Αρχών για την παράλειψη καταβολής εισφορών από τους υπόχρεους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3482/2006 ΦΕΚ 1877/B/12-09-2008.

 

PDF
Νόμος 3696 για την «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177_25 Αυγούστου 2008).

 

PDF
KAΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.

 

PDF
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 303/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσοναφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

 

PDF
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων (ΦΕΚ 1616/17-08-2007).

 

PDF
Προϋποθέσεις για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ ΚΥΑ 113613 (ΦΕΚ 1700B 21/11/2006).

 

PDF
Υπουργική Απόφαση για την «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης». (ΦΕΚ 1551/Β, 23 Οκτωβρίου 2006).

 

PDF
Έγκριση της ACTA από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ, Αθήνα 18/05/2006, Αρ. Πρωτ. Γ/12017)

 

PDF
Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων (ΦΕΚ Β 566/8-5-2006).

 

PDF
Σύστημα Πιστοποίησης Προγραμμάτων, Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων (ΦΕΚ 1914/30-12-2005).

 

PDF
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ. (ΦΕΚ 1720/Β/08-12-2005)

 

PDF
Προεδρικό Διάταγμα 44/2005: Τροποποίηση ΠΔ 50/2001, περί καθορισμού προσόντων διορισμού στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ 63/Α/09-03-2005)

 

PDF
Νόμος 3320/2005 για τη ρύθμιση των θεμάτων του προσωπικού του Δημόσιου Τομέα (ΦΕΚ 48/Α/23-02-2005)

 

PDF
Σύσταση «Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ» απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις. (Νόμος 3066/ΦΕΚ252Α / 18-10-2002)

 

PDF
Προεδρικό Διάταγμα 50/2001: Καθορισμός προσόντων διορισμού στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001)

 

PDF
Νόμος 2472: «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α/10-04/1997).

 

PDF
Νομοθετικό Διάταγμα 1935 περί Ε.Ε.Σ. (ΦΕΚ 451A_09 Οκτωβρίου 1935).

 

 

Θέλω να γίνω

anazitisi kentrou

Αναζήτηση Εξετάσεων

 

elegxos esyd

elegxos pistopoiitikou

Είσοδος Συνεργατών ACTA

Είσοδος Συνεργατών ACTA-Infotest

 

elegxos pistopoiitikou