GreekEnglish

 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ACTA A.E.

 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδιασμού ανάπτυξης της, η  ACTAA.E,  έπειτα από επιτυχή αξιολόγηση που διενεργήθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ),  αποτελεί πλέον διαπιστευμένο φορέα και δύναται να εκδίδει σχετικά πιστοποιητικά, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα : ISO/IEC 17021  για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  ( ISO 9001:2015)  και  ISO/IEC 17065  για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων  σε αστέρια (Εθνική Νομοθεσία).

Η λήψη των ανωτέρω διαπιστεύσεων σε συνδυασμό με την υφιστάμενή μας κατά  ISO/17024 (πιστοποίηση προσώπων),  μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες  ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία μας στον χώρο των πιστοποιήσεων. 

  

 

ISO 9001:2015 –Σύστηματα Διαχείρισης Ποιότητας

 

Τι είναι το ISO 9001; 

Το ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο και διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας.

Προϋποθέτει την εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης το οποίο καλύπτει τις αρχές και τις απαιτήσεις του προτύπου, δίνοντας έμφαση στον πελάτη, στη συμμετοχή της ανώτατης Διοίκησης, στη θέσπιση και παρακολούθηση στόχων ποιότητας και στην προσέγγιση της διακινδύνευσης στις δραστηριότητες του Οργανισμού, ώστε να εντοπίζει απειλές και ευκαιρίες προς την κατεύθυνση επίτευξης των στόχων του.

 

Σε ποιες επιχειρήσεις εφαρμόζεται; 

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 είναι γενικές και εφαρμόσιμες από κάθε είδους οργανισμό, ανεξαρτήτου μεγέθους ή παρεχόμενου προϊόντος /υπηρεσίας και καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

 

 

Ποια τα οφέλη από την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης κατά ISO 9001;

Η ανάπτυξη, εφαρμογή και η τελική πιστοποίηση του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001, μιας επιχείρησης από ένα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης όπως η ACTAA.E, προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε μια επιχείρηση, όπως:

 • Βοηθά στον εντοπισμό και την παρακολούθηση των απειλών και των    ευκαιριών του οργανισμού.
 • Βοηθά στη λήψη μέτρων άμβλυνσης των κινδύνων αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, η οποία με τη σειρά της οδηγεί τελικά και σε μεγαλύτερο λειτουργικό κέρδος.
 • Διασφαλίζει τη διαρκή ικανότητά μιας επιχείρησης να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών, τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις αλλά και επαυξάνει την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των πελατών της
 • Αποτελεί τρόπο απόδειξης συμμόρφωσης της διαχειριστικής ικανότητας φορέων για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Βελτιώνει την αξιοπιστία, την φήμη, την εμπιστοσύνη και ενισχύει τη δημόσια εικόνας της επιχείρησης.
 • Αποτελεί μέσο προώθησης και μάρκετινγκ και βοηθά στην διείσδυση στην παγκόσμια αγορά, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
 • Βοηθά στη βελτίωση της παραγωγικότητας / αποδοτικότητας

   

ISO 9001:

Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ.

Αίτηση

 

Πιστοποίηση Τουριστικών Καταλυμάτων:

Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ.

Αίτηση

 

 

 

 

 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ημερίδα ενημέρωσης των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης με θέμα «ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (GDPR)» με ομιλητές των κο Ιωάννη Ιγγλεζάκη Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου «GDPRSymmorfosis» και τον κο Ιωάννη Ανδρονικίδη Διευθύνων Σύμβουλο του Φορέα Πιστοποίησης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ACTA Α.Ε..

      

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ημερίδα ενημέρωσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης με θέμα «ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (GDPR)» με ομιλητές των κο Ιωάννη Ιγγλεζάκη Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου «GDPRSymmorfosis» και τον κο Ιωάννη Ανδρονικίδη Διευθύνων Σύμβουλο του Φορέα Πιστοποίησης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ACTA Α.Ε..

Απαντήσεις – διευκρινήσεις δόθηκαν σε ερωτήματα που απασχολούσαν και τέθηκαν για τον Γ.Κ.Π.Δ. κατά την διάρκεια της ημερίδας από τους ομιλητές.

 

Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

 

Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR (Ε.Ε 2016/679) που τίθεται σε εφαρμογή την 25/5/2018, διοργάνωσαν οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου συνεργασία με τον φορέα ACTA –Τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κύριος ομιλητής ήταν ο κος Ιγγλεζάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. Διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Πληροφορικής» και το μάθημα “Internet-Recht” σε προπτυχιακό επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Δίκαιο και πληροφορική». Επίσης, διδάσκει στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus, τα μαθήματα Computers and Law I (Legal Issues of the Information Society), Computers and Law II (Privacy and Security in the Information Society), καθώς και το μάθημα Legal Aspects of Cybercrime. Επίσης, διδάσκει το μάθημα “Internet Law”, στο πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, ως επισκέπτης καθηγητής, ενώ παραδίδει μαθήματα Νομικής Πληροφορικής και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έχει εργασθεί ως εμπειρογνώμονας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εταιριών συμβούλων και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Υπήρξε επιστημονικώς υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Αριστείας «Ελληνικό Κέντρο για το Κυβερνοέγκλημα» (2013-2015) και είναι σήμερα υπεύθυνος για το έργο «Νομικά ζητήματα στον τομέα των κινητών εφαρμογών». Έχει συγγράψει 10 βιβλία και πάνω από 150 μελέτες σε νομικά περιοδικά.

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 09:35

Διαχειριστής Αφερεγγυότητας - IP

Written by

IP LOGO

arrow Έντυπο Πιστοποίησης 

arrow Syllabus IP 1.0

 

 

Insolvensy Practitioner

Διαχειριστή Αφερεγγυότητας

Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας είναι ένας επαγγελματίας που καθίσταται απολύτως απαραίτητος για κάθε είδους και κλάδου επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού καθώς και του δημοσίου τομέα. Τόσο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όσο και οι οικονομικές εξελίξεις συντελούν σε αυτό το συμπέρασμα, καθώς, οι οικονομικές συναλλαγές όπως και το χρηματοοικονομικό σύστημα γενικότερα γίνονται πολυπλοκότερα. Η ανάγκη να γίνεται αντιληπτός ο κίνδυνος μεταξύ των συμβαλλομένων, να αξιολογείται και να γίνεται η κατάλληλη διαχείριση του είναι μία υπαρκτή πραγματικότητα, η οποία, με τη σειρά της,  απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, εξαιτίας της οποίας παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα απάτης και διαφθοράς ενισχύοντας αποφασιστικά την ανάγκη να γίνεται ενδελεχής και εμπεριστατωμένος έλεγχος, ώστε αντιμετωπίζονται εξαρχής επιτυχώς τα όποια προβλήματα προκύπτουν και να γίνεται με ορθό τρόπο η διαχείριση τους

 

Η έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών, υποχρεώνει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη διαχειριστών αφερεγγυότητας, να αναθέτουν αυτό το έργο σε άτομα που είτε δεν διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται, είτε διαθέτουν μόνο κάποια, στην πλειοψηφία τους εμπειρικά, οδήγησε στην ανάγκηγια εξειδίκευση και πιστοποίηση  επαγγελματιών Διαχειριστών Αφερεγγυότητας  που θα είναι εφοδιασμένοι με τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στο έργο τους.

 

Η εξέταση κάθε ενότητας περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί η ACTA για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού αρκεί να είναι:

 

Α)Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή

Β) Απόφοιτος δευτεροβάθμιας και να έχει παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο τουλάχιστον 80 ωρών.

 

Το σχήμαESYD LOGO πιστοποίησης FA είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 

 

 

 


 

Θέλω να εκπαιδευτώ ως:
 1. *Η συμπλήρωση και αποστολή της παρακάτω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
 2. (*)
  Άκυρο Εισαγωγή
 3. Ονοματεπώνυμο & Full Name(*)
  Please let us know your name.
 4. E-Mail(*)
  Please let us know your email address.
 5. Τηλέφωνο & Phone(*)
  Please write a subject for your message.
 6. Μήνυμα & Message
  Please let us know your message.
 7. anti-spam(*)
  anti-spam
  Άκυρο Εισαγωγή

 

 

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 08:38

Εσωτερικός Ελεγκτής - IA

Written by

IA LOGO

arrow Έντυπο Πιστοποίησης 

arrow Syllabus IA v1.0

 

 

Internal Auditor

Εσωτερικός Ελεγκτής

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι ένας επαγγελματίας που καθίσταται απολύτως απαραίτητος για κάθε είδους και κλάδου επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού, του δημοσίου καθώς και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τόσο το υφιστάμενο θεσμικό – κανονιστικό πλαίσιο, όσο και οι οικονομικές εξελίξεις συντελούν σε αυτό το συμπέρασμα, καθώς, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα απάτης και διαφθοράς. 

IA

Επομένως, πλέον η ανάγκη, που ας σημειωθεί υπήρχε από παλαιότερα, για περισσότερους εκπαιδευμένους, επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Η έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών, υποχρεώνει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη εσωτερικών ελεγκτών, να αναθέτουν αυτό το έργο σε άτομα που είτε δεν διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται, είτε διαθέτουν μόνο κάποια, στην πλειοψηφία τους εμπειρικά.

 

Ο Εσωτερικός έλεγχος δημιουργήθηκε ως δικλείδα ασφαλείας για την ορθή λειτουργία των οργανισμών και επιχειρήσεων και, ως ανεξάρτητη, αντικειμενική  και συμβουλευτική δραστηριότητα προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς προφυλάσσει από προβλήματα και συμβάλλει στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων της διοίκησης.

 

H ACTA, τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία του σχήματος πιστοποίησης «Εσωτερικός Ελεγκτής» για να καλύψει το ως άνω κενό στην αγορά εργασίας.

Η εξέταση κάθε ενότητας περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί η ACTA για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού αρκεί να είναι:

 

Α)Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή

Β) Απόφοιτος δευτεροβάθμιας και να έχει παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο τουλάχιστον 80 ωρών.

 

Το σχήμαESYD LOGO πιστοποίησης FA είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 

 

 


 

Θέλω να εκπαιδευτώ ως:
 1. *Η συμπλήρωση και αποστολή της παρακάτω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
 2. (*)
  Άκυρο Εισαγωγή
 3. Ονοματεπώνυμο & Full Name(*)
  Please let us know your name.
 4. E-Mail(*)
  Please let us know your email address.
 5. Τηλέφωνο & Phone(*)
  Please write a subject for your message.
 6. Μήνυμα & Message
  Please let us know your message.
 7. anti-spam(*)
  anti-spam
  Άκυρο Εισαγωγή

 

 

Σελίδα 1 από 29

Θέλω να γίνω

anazitisi kentrou

Αναζήτηση Εξετάσεων

 

elegxos esyd

elegxos pistopoiitikou

Είσοδος Συνεργατών ACTA

Είσοδος Συνεργατών ACTA-Infotest

 

elegxos pistopoiitikou